Prosjekter

PROSJEKTER

Her er noen av prosjektene jeg har jobbet med.

Preselected

Hjemmeside og logo

Svenneprøve

April 2016

 

Oppgaven jeg fikk på min svenneprøve var å definere en målgruppe å finne en passende grafisk profil til et fiktivt tømrerfirma i Nittedal.

Det jeg måtte gjøre var:

 

  • Definere målgruppe for bedriften
  • Gi bedriften et passende navn
  • Utforme logo
  • Utforme en 4-siders folder
  • Utforme helsides avisannonse
  • Utforme visittkort

Øvelse Cold Response

 

Øvelse Cold Response er en øvelse Forsvaret arrangerer for allierte land til å trene i Norge. Cold Response 2016 var en stor internasjonal øvelse i Trøndelag med totalt 15 000 soldater. Her var behovet stort for å kommunisere hva som kom til å skje til lokalbefolkningen, samt gi viktig informasjon til de utenlandske deltagere om blant annet hvordan overleve i den norske vinterkulda.

 

På dette prosjektet jobbet jeg blant annet med:

  • Definere kommunikasjonsmål
  • Utforme innformasjonsbrosjyrer til lokalbefolkning og deltagere
  • Utformer Wordmal til forskjellige produksjoner som sikkerhetsbrosjyrer, infoplakater ol.

 

Opplag:

Folder til lokalbefolkning - 40 826 stk.

Folder til deltagere - 8 130 stk.

Foldere - pårørendekontakt

 

Min erfaring er at Forsvaret er gode på ivareta sine ansatte og pårørende. Jeg var så heldig å fikk lov til å hjelpe i dette arbeidet ved å utarbeide to foldere som deles ut til pårørende. En for de som er pårørende til noen som har dødd, og en til de som er hardt skadet.

 

Noe av det jeg prøvde å unngå var å bruke bilder som kunne skape asosiasjoner til ulykken den enkelte hadde vært utsatt for. Siden Forsvaret er en stor organisasjon med ansatte i mange ulike situasjoner valgte jeg å gå for et rolig og abstrakt utrykk.

Profilering Norfolk

 

Den norske avdelingen ved Norfolk i USA trengte profileringsmatriell til en messe de skulle være med på. Her var målet å vise Norges fine natur og landskap, samtidig vise noe av matriellet til Forsvaret.

 

Produktene som ble laget var 4 rollups med 4 matchende postkort.